<<< ARHIVA >>>

 

 

|   Početna    |   Kontakt   |   Linkovi   |

 

 

 

 

 

Novo na sajtu

NADZIRANJE IZVRŠENJA PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Başak Çali i Nicola Bruch (PDF)

 

 

Slavko Salotnji Drobnjak

 

 

PRESUDA: Predmet Salontaji - Drobnjak protiv Srbije (PDF)

 

Projekti

Promovisanje antidiskriminatornog
ponašanja i prakse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA >>>

 

 

Početna strana

 

Dobro došli na sajt advokata za zaštitu ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori !

 

Portal na kome se nalazite nastao je u okviru programa obuke advokata iz Srbije i Crne Gore u praktičnoj primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i postupku pred Evropskim sudom za zaštitu ljudskih prava u Strazburu.

Obimni materijali korišćeni tokom seminara kao i brojne korisne informacije u vezi domaćeg i međunarodnog prava i postupka podnošenja predstavki Međunarodnom sudu u Strazburu na ovaj način stavljeni su na raspolaganje svim zainteresovanim pojedincima a naročito pravnicima koji imaju potrebu da prošire svoja znanja iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Putem našeg sajta možete postavljati pitanja, slati nam svoje sugestije, predloge i korisne informacije, podeliti sa nama svoja iskustva i stručna mišljenja oko pojedinih pravnih pitanja.

Naš cilj je da i ovim putem promovišemo zaštitu građana u ostvarivanju svojih garantovanih prava pred domaćim i međunarodnim sudovima i našoj praksi približimo evropske principe i standarde ove zaštite.

 

 

O PROGRAMU UKRATKO

U saradnji sa Holandskim Helsinškim odborom (Hag) i organizacijom Interights (London), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 1.jula 2005. godine započeo sa realizacijom programa praktične obuke za advokate i pravnike iz Srbije i Crne Gore u primeni precedentnog prava i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Ovaj dvogodišnji projekat finansiraju holandsko Ministarstvo inostranih poslova (MATRA) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Savetodavni odbor programa čine: Biljana Kovačević-Vučo (YUKOM), Vesna Petrović (Beogradski centar za ljudska prava), Dragana Piletić (Fond za humanitarno pravo), Nataša Rašić (Pravosudni centar) i Tea Gorjanc-Prelević (advokatska kancelarija Prelević, Podgorica).

 

 


Holandski Helsinški odbor

 


 

Interights, London

 


 

 

Helsinški odbor za
ljudska prava u Srbiji

 

 

HUMAN RIGHTS LAWYERS, copyright (c) 2007

send comments webmaster