Najgora vrsta oslonca na Rusiju je
instrumentalizacija otpora Evropi

Intervju: Latinka Perović (deo IV) * 12. februar 2018.

 

 

 

NAJGORA VRSTA
OSLONCA NA RUSIJU JE...

 

 

SRBIJA U ĆORSOKAKU

 

 

TEŠKI TERET PROŠLOSTI