EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 1/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 1 > Seminar "Mladi u eri post-istine: proširi vidike"

 

Seminar "Mladi u eri post-istine: proširi vidike"

Novi Sad, 15. decembar 2017.

 

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 15. decembra 2017. godine organizovao jednodnevni seminar i razgovor sa 25 učenika/studenata u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine u Novom Sadu. Seminar se organizovao u okviru programa “Mladi u eri post-istine: proširi vidike” koji ima za cilj da ukaže na nove trendove u svetu, regionu i Srbiji i predloži praktične politike koje se tiču mladih.

Ideja programa je da uključi angažovane mlade u kreiranje politika u oblasti promovisanja ideje pluralizma, demokratskih vrednosti i solidarnosti.

Predavači/ce i moderatori diskusije bili su stručnjaci iz oblasti političkih nauka, sociologije, kulture, medija, i predstavnici civilnog sektora. Pavel Domonji, politikolog, u okviru izlaganja na temu “Pluralizam vs. ekstremizam” govorio je o osnovnim pojmovima i doprineo prevazilaženju terminološke konfuzije koja postoji u ovoj oblasti. Na temu “Geostrategija na Balkanu i globalni populizam” politikolog Boris Varga je zajedno sa polaznicima analizirao svetske trendove u lokalnom kontekstu, dekonstruisao populističke poruke i govorio o geostrateškom pozicioniranju Srbije i Balkana. Na temu “Šta za mlade u Srbiji znači biti građanin Evrope?” kulturološkinja Aleksandra Bosnić je sa mladima razgovarala o tome kako oni svoju generaciju vide u odnosu na Evropu, šta ih čini građanima sveta, kako razumeju svoje građanske dužnosti i prava i kako mogu da motivišu druge mlade da se bave društveno angažovanim temama. Na kraju, psihološkinja Tamara Tomašević je u okviru sesije “Glas mladih – ideje za kreiranje predloga praktične politike” zajedno sa učesnicima/ama izdvojila najvažnije predloge praktičnih politika za mlade. Helsinški odbor će, na osnovu stavova mladih, obezbediti da se predlozi učesnika formulišu u predlog politike i da se oni široko distribuiraju tokom zagovaračkog procesa.

U okviru istog programa, sledeći seminari će se održati u Kragujevcu, Nišu i Beogradu.

Projekat se sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 1/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment