NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

HAJKA na Helsinški odbor  |  AKTUELNOSTI

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti

 

 

o s t a l e   v e s t i

 

AKTUELNOSTI

BISERKO: KORAK KA
JEDNOPARTIJSKOM SISTEMU

S. Čongradin * 2. april 2017, Danas

 

AKTUELNOSTI

POPULIZAM - AUTOIMUNA BOLEST
DEMOKRATIJE

Brižit Granvil * 2. april 2017, Danas

 

AKTUELNOSTI

GJENERO: ODLUKA SENATA JE JASNA
PORUKA RUSIJI DA NEMA NOVE JALTE...

Vesna Rajković Nenadić * 30. mart 2017.

 

AKTUELNOSTI

IZJAVA REGIONALNOG ŽENSKOG LOBIJA
ZA MIR, BEZBEDNOST I PRAVDU U...

Izjava za medije * 30. mart 2017.

 

SAOPŠTENJA & H. BILTEN

MAKEDONIJA NA PREKRETNICI

Helsinški Bilten, Br. 133 * Mart 2017.

 

AKTUELNOSTI

OSLOBOĐENJE i UJEDINJENJE:
ZAČARANI KRUG SRPSKOG...

Piše: Milivoj Bešlin * 14. mart 2017, Pobjeda

 

EDUKACIJA

UMETNIČKA KOLONIJA “SRBIJA I
KOSOVO: KULTURA BEZ GRANICA”

6-10. mart 2017, Vrdnik, Srbija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINŠKE SVESKE 35

Stavovi mladih u Sandžaku

KOLIKO SU MLADI OTVORENI PREMA
ISLAMSKOM EKSTREMIZMU

Autor studije: profesor Vladimir Ilić
Beograd, maj 2016.

Acrobat PDF (677kb) >>>

Problem nacionalnog identiteta postoji, naročito u nedovršenim nacijama, pogotovo tamo gde ne postoji podudarnosti etničkog i državnog aspekta pojma nacije, i tamo gde je taj raskorak traumatičan. Istorijski posmatrano, nacionalni identiteti profilisali su se u

okviru zamišljenih zajednica, koje su njeni...
Acrobat PDF (677kb) >>>

 

OGLEDI 17

POTKA SRPSKOG IDENTITETA
antizapadnjaštvo, rusofilistvo,
tradicionalizam...

Beograd, 2016

Acrobat PDF (1.03mb) >>>

Problem nacionalnog identiteta postoji, naročito u nedovršenim nacijama, pogotovo tamo gde ne postoji podudarnosti etničkog i državnog aspekta pojma nacije, i tamo
gde je taj raskorak traumatičan. Istorijski posmatrano, nacionalni

identiteti profilisali su se u i zaštitom ljudskih prava. Bez njihove pomoći i podrške...
Acrobat PDF (1.46mb) >>>

 

OSTALE PUBLIKACIJE

URUŠAVANJE JUGOSLAVIJE –
FATALNA PRIVLAČNOST SRPSKOG
NACIONALIZMA

Sonja Biserko

Acrobat PDF (2.13mb) >>>

„...Biserko dvostruko potkrepljuje svoju argumentaciju u ovoj knjizi. Prvo, smatra da je srpski nacionalizam, kakav se prati još iz devetnaestog veka, bio osnovni faktor koji je pokrenuo raspad socijalističke Jugoslavije i gurnuo

njene narodne u krvavi rat. Drugo, smatra
da srpski nacionalizam opstaje kao...

Acrobat PDF (2.13mb) >>>

 

DOWNLOAD

MEMORANDUM SRPSKE AKADEMIJE
NAUKA I UMETNOSTI (nacrt)

Jesen 1986.

Acrobat PDF (227kb) >>>

Zastoj u razvoju društva, ekonomske teškoće, narasle društvene napetosti i otvoreni meñunarodni sukobi, izazivaju duboku zabrinutost u našoj zemlji. Teška...

Acrobat PDF (227kb) >>>

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment